بازگشت به ریشه سایت
 
چهارشنبه ٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣
  كسی كه بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد، دیرتر به آرزویش میرسد و زودتر به آنچه میترسد گرفتار میشود.
 اضافه  ویرایش ثبت: استرآبادی امام حسین (ع)
 
   
 
 


 لینک بخش های فعال: Active parts link:
  
 مرکز دانلود Download center
 مقالات Papers
 سودوکو آنلاین Sudoko online
 IP شما Your IP

افتتاح انجمن تخصصی برنامه نویسی سیمرغ ، اختصاصی C# و VB.Net و .Net Framework

برنامه کشف و حذف فایل های تکراری OrangeFileUtility
file duplicate, file compare, file hash, file attributes

GAZA & Palestine & Israel
 
     
   H.Hajisharifi
 
Without any ActiveX !
Without any popup !
Without auto post !